Francesco Hayez (1791-1882)

IMG_0636
Betsabea al bagno, 1834 (Bathsheba at the bath)