John Everett Millais (1829-1896)

IMG_2999
Ophelia, circa 1851
Advertisements

John Everett Millais

img_7621
The Martyr of the Solway, 1871