Eikoh Hosoe (b. 1933)

IMG_2919
Kamaitachi #23, 1965